امروز : چهارشنبه , 13 اسفند 1399

LectureVideos

 

یک افزونه اسکرین کست (فیلمبرداری از صفحه نمایش) برای LectureNotes جهت ضبط ویدئو و صدا در هنگام ایجاد یادداشت های دست نویس با استفاده از نرم افزار LectureNotes می باشد. توسط این نرم افزار کاربر می تواند فیلم های آموزشی تولید کند و یا هنگامی که توسط LectureNotes درس می دهد (با نوشتن روی دستگاه و طرح ریزی محتوای صفحه نمایش برای مخاطبان) سخنرانی خود را ضبط کند، یا یک دانشجو می تواند از آن برای آماده سازی فیلم های آموزشی برای دانشجویان دوست خود استفاده کند. با این حال، LectureVideos دارای کاربردهای بالقوه بسیاری در خارج از دانشگاه، به عنوان مثال در کسب و کار و یا فن آوری می باشد. نرم افزاری است كه برای ضبط فیلم و صدا در هنگام یادداشت برداری با LectureNote استفاده میشود. این برنامه برای دانشجویان و محصلان و مدرسان طراحی شده است برای مثال یك مدرس دانشگاه میتواند از این برنامه برای تولید فیلم آموزشی و یا ضبط سخنرانی خود هنگام تدریس با LectureNot( نوشتن روی دستگاه یا طرح ریزی محتوای صفحه نمایش برای مخاطبین) استفاده كند .در اصل این برنامه مختص تبلت با اندروید ٤/٠ و به بعد طراحی شده است. این برنامه به تنهایی قابل استفاده نمیباشد و تنها درارتباط با LectureNote میتوان از آن استفاده كرد.برای ضبط ویدئو و صدا هنگام یادداشت برداری، باید LectureNote را راه اندازی كنید و سپس از همان جا شروع به ضبط كنید. تمام موارد ضبط شده در فهرست راهنمای نتبوك مربوطه ذخیره خواهد شد. به طور كامل متكی به Android MediaCode بوده و نه شامل كدك نه شامل رمزگذاری، رمزگشایی، تسهیم میباشد.

ویژگی های اصلی برنامه LectureVideos اندروید :

-تنها نیاز به مجوز داشته و هیچ اتصال اینترنتی مورد نیاز نمیباشد

-ضبط محتوای نمایش شده و سیگنال های صدا هنگام یادداشت برداری با LectureNote

-پخش دوباره ی محتوای نمایش شده و سیگنال صدا هنگام استفاده از LectureNote

-برای بالا بردن كیفیت صدا بهتر است از یك میكروفن اضافی استفاده كنید.

-و…

برچســب ها

دیــدگاه ها

< <