امروز : سه شنبه , 4 آذر 1399

Fiber

 

 
به وسیله برنامه Google Fiber شما قادر هستید تا مدیریت حساب و شبکه خود را به سرعت و به آسانی در اختیار داشته باشید.میزان استفاده از اینترنت خود را مشاهده کرده و قبض انرا پرداخت کنید. شما همچنین میتوانید سرعت اجرا را آزمایش کنید.یافتن پاسخ به مسائل مشترک و یا اطلاعات تماس یک عضو تیم فیبر برای دریافت کمک همچنین میتوانید دستگاه های خود را مجدد راه اندازی کرده و تنظیمات Wi-Fi خود را ویرایش کنید. توجه داشته باشید که لازم است شما حتما یکی از مشترکین گوگل فیبر Google Fiber باشید.یافتن پاسخ به مسائل مشترک و یا اطلاعات تماس یک عضو تیم فیبر برای دریافت کمک به وسیله برنامه Google Fiber شما قادر هستید تا مدیریت حساب و شبکه خود را به سرعت و به آسانی در اختیار داشته باشید.میزان استفاده از اینترنت خود را مشاهده کرده و قبض انرا پرداخت کنید. شما همچنین میتوانید سرعت اجرا را آزمایش کنید.ارسال نام شبکه و رمز عبور خود را به دوستان برای پیوستن به وای فای شما همچنین میتوانید دستگاه های خود را مجدد راه اندازی کرده و تنظیمات Wi-Fi خود را ویرایش کنید. که لازم است شما حتما یکی از مشترکین گوگل فیبر Google Fiber باشید.ارسال نام شبکه و رمز عبور خود را به دوستان برای پیوستن به وای فای شما برنامه Google Fiber مدیریت حساب و شبکه خود را به سرعت و به آسانی در اختیار داشته باشید.میزان استفاده از اینترنت خود را مشاهده کرده و قبض انرا پرداخت کنید. شما همچنین میتوانید سرعت اجرا را آزمایش کنید. همچنین میتوانید دستگاه های خود را مجدد راه اندازی کرده و تنظیمات Wi-Fi خود را ویرایش کنید.

ویژگی های برنامه Google Fiber اندروید :

-مدیریت ساده و آسان شبکه های فیبر خود

-تست سرعت اجرا

-ویرایش تنظیمات شبکه

-راه اندازی مجدد شبکه از گوشی خود

-ارسال نام شبکه و رمز عبور خود را به دوستان برای پیوستن به وای فای شما

-کنترل راحت حساب فیبر خود

-و…

برچســب ها

دیــدگاه ها

< <