امروز : دوشنبه , 3 آذر 1399

Chemist Virtual Chem Lab

 

 

 

برنامه Chemist Virtual Chem Lab آزمایشگاه شیمی قابل حمل شما است. این تنها آزمایشگاه شیمی مجازی برای تبلت ها جهت انجام آزمایش های شیمی، کشف واکنش های شیمیایی با ابزار آزمایشگاهی متفاوت می باشد. با استفاده از این برنامه می توانید تمامی آزمایش های مربوط به علم شیمی و مواد شیمیایی را انجام داده و حتی آزمایش های خطرناک را در محیط این نرم افزار، بدون خطر انجام دهید. مخلوط کردن مواد شیمیایی را با ریختن آنها در لیوان های آزمایشگاه یا لوله های آزمایش امتحان کنید. شما همچنین می توانید مواد شیمیایی را با یک چراغ بونزن، و یا قرار دادن یک قطعه از سزیم در آب حرارت دهید. این برنامه هم همانند بقیه محصولات شرکت کروکودیل یک نرم افزار شبیه سازی است که محیط آزمایشگاهی مجازی را در اختیار شما قرار میدهد تا آزمایش های شیمیایی را انجام دهید.با استفاده از این برنامه می توانید تمامی آزمایش های مربوط به علم شیمی و مواد شیمیایی را انجام داده و حتی آزمایش های خطرناک را در محیط این نرم افزار، بدون خطر انجام دهید.استفاده از این برنامه به یادگیری شیمی نیز کمک میکند.دانلود این برنامه به دانشجویان و دانش آموزان پیشنهاد میشود.در حالی که رابط کاربری است که به وضوح نه بهترین ما تا کنون در این مجموعه نرم افزار خاص را دیده ام، آزمایشگاه مجازی شیمی است بسیار آسان برای استفاده و کتابچه راهنمای کاربر، کتابچه راهنمای کمک و راهنمایی همیشه وجود دارد برای پاسخ به هر سوال.برای اضافه کردن ظروف و دو یا بیشتر از مواد برای شبیه سازی واکنش های شیمیایی است.

ویژگی های برنامه Chemist Virtual Chem Lab اندروید:

-دارای قابلیت واقعیت مجازی

-مشاهده همه چیز به صورت سه بعدی از زوایای مختلف درست مانند اینکه در یک آزمایشگاه واقعی هستید.

-دارای دیتابیس با بیش از ۲۰۰ مواد شیمیایی با امکان افزایش مواد شیمیایی از طریق دیتابیس آنلاین CloudLab

-و …

برچســب ها

دیــدگاه ها

< <